Chõ Xôi ANOD18
Mã sản phẩm: CHO18
Đăng ngày 20-07-2017 11:17:03 AM
Giá bán: Liên hệ

  • Sản phẩm của Công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
  • Chất liệu anodized aluminium anod cao cấp, bền bỉ.
  • Thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas.
  • Thân ngoài đánh bóng, trong anod đun không đen.

   

Nồi CD26
Mã sản phẩm: NỒICD26
Đăng ngày 18-07-2017 03:09:08 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Nồi lẻ kích cỡ phi 26 cm.
 • Trong sơn chống dính Lumpy, ngoài sơn màu, quai, núm nhựa Blanket chịu nhiệt.
 • Sử dụng nguyên liệu chống dính Lumpy cao cấp nhập khẩu của Whitforl - Singapo/dòng Xylan, siêu bền, an toàn cho người sử dụng.
 • Sử dụng cho mọi loại bếp gas, bếp điện.

Nồi CD24
Mã sản phẩm: NỒICD24
Đăng ngày 18-07-2017 03:07:06 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Nồi lẻ kích cỡ phi 24 cm.
 • Trong sơn chống dính Lumpy, ngoài sơn màu, quai, núm nhựa Blanket chịu nhiệt.
 • Sử dụng nguyên liệu chống dính Lumpy cao cấp nhập khẩu của Whitforl - Singapo/dòng Xylan, siêu bền, an toàn cho người sử dụng.
 • Sử dụng cho mọi loại bếp gas, bếp điện.

Nồi CD22
Mã sản phẩm: NỒICD22
Đăng ngày 18-07-2017 03:05:21 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Nồi lẻ kích cỡ phi 22 cm.
 • Trong sơn chống dính Lumpy, ngoài sơn màu, quai, núm nhựa Blanket chịu nhiệt.
 • Sử dụng nguyên liệu chống dính Lumpy cao cấp nhập khẩu của Whitforl - Singapo/dòng Xylan, siêu bền, an toàn cho người sử dụng.
 • Sử dụng cho mọi loại bếp gas, bếp điện.

Nồi CD20
Mã sản phẩm: NỒICD20
Đăng ngày 18-07-2017 03:01:50 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Nồi lẻ kích cỡ phi 20 cm.
 • Trong sơn chống dính Lumpy, ngoài sơn màu, quai, núm nhựa Blanket chịu nhiệt.
 • Sử dụng nguyên liệu chống dính Lumpy cao cấp nhập khẩu của Whitforl - Singapo/dòng Xylan, siêu bền, an toàn cho người sử dụng.
 • Sử dụng cho mọi loại bếp gas, bếp điện.

Nồi CD18
Mã sản phẩm: NỒICD18
Đăng ngày 18-07-2017 02:58:57 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Nồi lẻ kích cỡ phi 18 cm.
 • Trong sơn chống dính Lumpy, ngoài sơn màu, quai, núm nhựa Blanket chịu nhiệt.
 • Sử dụng nguyên liệu chống dính Lumpy cao cấp nhập khẩu của Whitforl - Singapo/dòng Xylan, siêu bền, an toàn cho người sử dụng.
 • Sử dụng cho mọi loại bếp gas, bếp điện.

Nồi Bột CD 14
Mã sản phẩm: BOT14CD
Đăng ngày 18-07-2017 01:58:41 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Nồi bột CD có hộp.
 • Sơn bóng Whitforl được nhậ khẩu tại Singapo.
 • Thu nhiệt nhanh tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas.
 • Quai núm nhựa chịu nhiệt, chắc chắn khi sử dụng.

Nồi Bột tay nhôm ANOD 18
Mã sản phẩm: BOT18A
Đăng ngày 17-07-2017 04:16:42 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Chất liệu anodized aluminium cao cấp bền bỉ
 • Thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas
 • Thân ngoài đánh bóng, trong anod mềm, đun không đen.

 

Nồi Bột tay nhôm ANOD 16
Mã sản phẩm: BOT16A
Đăng ngày 17-07-2017 04:15:33 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Chất liệu anodized aluminium cao cấp bền bỉ
 • Thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas
 • Thân ngoài đánh bóng, trong anod mềm, đun không đen.

 

Nồi Bột tay nhôm ANOD 14
Mã sản phẩm: BOT14A
Đăng ngày 17-07-2017 04:14:18 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Chất liệu anodized aluminium cao cấp bền bỉ
 • Thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas
 • Thân ngoài đánh bóng, trong anod mềm, đun không đen.

 

Nồi Bột tay nhôm ANOD12
Mã sản phẩm: BOT12A
Đăng ngày 17-07-2017 04:12:44 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Chất liệu anodized aluminium cao cấp bền bỉ
 • Thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas
 • Thân ngoài đánh bóng, trong anod mềm, đun không đen.

 

Nồi Bột tay nhựa ANOD 18
Mã sản phẩm: BOT18N
Đăng ngày 17-07-2017 04:09:44 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Chất liệu anodized aluminium cao cấp bền bỉ
 • Thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas
 • Thân ngoài đánh bóng, trong anod mềm, đun không đen.

 

Nồi Bột tay nhựa ANOD 16
Mã sản phẩm: BOT16N
Đăng ngày 17-07-2017 04:08:10 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Chất liệu anodized aluminium cao cấp bền bỉ
 • Thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas
 • Thân ngoài đánh bóng, trong anod mềm, đun không đen.

 

Nồi Bột tay nhựa ANOD 14
Mã sản phẩm: BOT14N
Đăng ngày 17-07-2017 04:06:27 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Chất liệu anodized aluminium cao cấp bền bỉ
 • Thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas
 • Thân ngoài đánh bóng, trong anod mềm, đun không đen.

 

Nồi Bột tay nhựa ANOD 12
Mã sản phẩm: BOT12N
Đăng ngày 17-07-2017 04:04:18 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Chất liệu anodized aluminium cao cấp bền bỉ
 • Thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas
 • Thân ngoài đánh bóng, trong anod mềm, đun không đen.

Nồi Bột CD12
Mã sản phẩm: BOT12CD
Đăng ngày 17-07-2017 02:10:53 PM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Nồi bột chống dính.
 • Sơn bóng Whitforl được nhậ khẩu tại Singapo.
 • Thu nhiệt nhanh tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas.
 • Quai núm nhựa chịu nhiệt, chắc chắn khi sử dụng.

Nồi Bột CD (Hộp)
Mã sản phẩm: BOT14CDH
Đăng ngày 17-07-2017 11:27:03 AM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Nồi bột CD có hộp.
 • Sơn bóng Whitforl được nhậ khẩu tại Singapo.
 • Thu nhiệt nhanh tỏa nhiệt đều giúp đun nhanh, tiết kiệm gas.
 • Quai núm nhựa chịu nhiệt, chắc chắn khi sử dụng.

Nồi CD16
Mã sản phẩm: NỒICD16
Đăng ngày 15-07-2017 09:15:00 AM
Giá bán: Liên hệ

 • Sản phẩm của công ty Cổ Phần TM - XNK AKARUKU.
 • Nồi lẻ kích cỡ phi 16 cm.
 • Trong sơn chống dính Lumpy, ngoài sơn màu, quai, núm nhựa Blanket chịu nhiệt.
 • Sử dụng nguyên liệu chống dính Lumpy cao cấp nhập khẩu của Whitforl - Singapo/dòng Xylan, siêu bền, an toàn cho người sử dụng.
 • Sử dụng cho mọi loại bếp gas, bếp điện.

Giỏ hàng
Sản Phẩm Bán Chạy
Liên hệ

Phòng Chăm sóc khách hàng


Phòng Kỹ thuật

 •  0942 100 878

Thăn dò ý kiến

Bạn đánh giá sản phẩm của chúng tôi thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây